• From Scratch To Mastery

    De 'Scratch To Mastery'-methode start vanaf nul en bouwt langzaam op. Ieder onderdeel wordt toepassingsgericht ondersteund. Op het einde van een hoofdstuk vind je oefeningen op alle opgedane kennis te testen.

  • Fotogalerij

    De fotogalerij ondersteunt de oefeningen in de verschillende handboeken. De foto's zijn ter illustratie en vrij te gebruiken binnen de context van het onderwijs. Alle foto's zijn eigendom van Emmy Leleu.

  • Blog

    Met de blog willen we je niet enkel extra ondersteunen, maar ook jou op de hoogte brengen van nieuwe projecten van collega's. De blog wordt regelmatig bijgewerkt en alle documenten zijn vrij te downloaden onder de creative common-licentie.

Word 2016 voor beginners

Word

Het handboek werd ontwikkeld voor de beginnende gebruiker, zonder voorkennis.

We starten bij het opstarten van Word en maken kennis met het venster. Langzaam breiden we onze kennis uit. Ieder onderdeel wordt geïllustreerd aan de hand van oefeningen. Op het einde van ieder hoofdstuk vind je extra oefeningen en op deze website vind je nog meer oefeningen.

Via de extra portfolio-opdrachten op deze website leer je op een gestructureerde en professionele manier documenten aan te maken. Je maakt enkele veel voorkomende documenten aan en leert tevens een bundel aan samenhorende documenten aan te maken.

Hieronder vind je de inhoudsopgave van het handboek terug. Via het menu Office en vervolgens Word voor beginners kan je de oefeningen bekijken.

Excel voor beginners

Excel

Dit handboek werd ontwikkeld voor ict-gebruikers die willen kennis maken met een rekenbladprogramma. We nemen je mee doorheen de wondere wereld van cijfers en grafieken. We tonen je stap voor stap hoe een tabel opzet en opmaakt.
Je leert automatiseren en ordenen. Voor je het goed en wel beseft, stel je volop je eigen formules samen en ontdek je de mogelijkheden van veel gebruikte functies.
Tot slot ontwerp je grafieken en zorg je voor een passende opmaak.

Andere handboeken

GoogleMania

Vrij letterlijk kun je “21st century skills” beschouwen als het samenhangende geheel van vaardigheden die nodig zijn om als persoon goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. De vaardigheden die in een kennissamenleving extra aandacht verdienen, zijn ‘samenwerking’, ‘kennisconstructie’, ‘ICT-gebruik’, ‘probleemoplossend denken en creativiteit’ en ‘planmatig werken’. Voordat iemand vlot alle “21st century skills” kan toepassen, is het belangrijk om goed overweg te kunnen met de basisvaardigheden op en rond het internet en in de cloud. In dit boek worden de basisvaardigheden en de “21st century skills” aangeleerd via de Google Apps-toepassingen. Om de lezer-gebruiker aan te moedigen is het geheel in meteen bruikbare stappen opgebouwd, zodat hij al snel heel wat kan doen met de pc. Hij leert daarbij zowel binnen een app te werken als verscheidene apps te combineren om tot een creatief resultaat te komen. Het boek is zowel voor onderwijs als voor zelfstudie bestemd.

Werken met afbeeldingen

Om multimedia kunnen we niet meer heen. Thuis, op het werk, in nieuwsberichten, en vooral op het internet. De samenstelling van ‘multi’ en ‘media’ wijst op een bij elkaar brengen van diverse types van informatie die samengesmolten worden tot een nieuw medium dat iets begrijpelijk maakt voor de toeschouwer. Vroeger vergde dit verzamelen en compileren letterlijk veel knip- en plakwerk. Tegenwoordig beschikken we over allerlei hardware en softwareprogramma’s om een mooi interactief geheel te produceren. Dat maakt het echter niet eenvoudiger voor de leek om dat ook daadwerkelijk te doen. Het vergt een gedegen inzicht en een goede vertrouwdheid met uiteenlopende aspecten van de informatica. Multimedia biedt eerst een inzicht in de basisprincipes. Het boek gaat uitgebreid in op de vier fundamentele stappen in het multimediaproces: de verzameling van gegevens (foto’s, muziek enz.), het bewaren van die gegevens, het samenvoegen ervan en het wegschrijven van het afgewerkte product. Op die manier vormt dit boek een heldere en stapsgewijze introductie en tegelijk een praktische leidraad voor iedereen die met dit medium aan de slag wil. Dit eerste deel gaat specifiek over het werken met fotomateriaal.

Internet

Voor jongeren is een pc en het internet de normaalste zaak van de wereld. Het internet maakt deel uit van hun cultuur en van hun dagelijkse bezigheden. Voor sommige volwassenen is het internet een zoektocht met veel vraagtekens. Sommigen vinden het internet te overweldigend, anderen vinden het internet te abstract en nog anderen laten zich overdonderen door de negatieve berichten in de media. In dit handboek maakt de lezer kennis met de basisbegrippen van het internet. Hij wordt meegenomen doorheen een ‘web’ aan mogelijkheden en leert werken met de verschillende internetdiensten. Het internet krijgt men enkel vlot onder de knie door veel te oefenen. Naast veel oefenen, heeft men ook enige kennis van bestandsbeheer nodig. De bedoeling van dit boek is niet een theoretisch exposé te presenteren, maar veeleer een boeiende reis te maken. De informatie die wordt aangeboden, is gemakkelijk begrijpbaar en vlot hanteerbaar. De gebruiker vindt hier geen computerchinees, maar leert, zonder zich er altijd van bewust te zijn, uiteindelijk toch het vakjargon. Alle verschillende facetten van het internet, o.a. e-mail, zoeken, downloaden enz., worden theoretisch omkaderd en praktisch gevoed. Zowel het ‘doen’ als het ‘denken’ zijn belangrijk. Op het einde van het boek zal de gebruiker een totaalbeeld hebben van wat het internet te bieden heeft.

Oudere versies

PowerPoint 2007 2010

Dit handboek neemt de gebruiker mee doorheen PowerPoint. Het richt zich zowel tot de beginnende gebruiker als tot de meer gevorderde. Het handboek legt uit wat een presentatie is en wat een bestand binnen PowerPoint betekent. Vervolgens wordt de gebruiker ondergedompeld zowel in het ontwerp van een presentatie als in presentatietechnieken. Stap voor stap worden de oefeningen verder uitgebreid en de presentatie meer en meer opgebouwd. Om de lezer-gebruiker aan te moedigen, zijn er op ieder onderwerp heel wat doeactiviteiten. De verschillende aspecten van een presentatieprogramma worden telkens onmiddellijk getoest via praktijkoefeningen en ter afronding van het hoofdstuk samengevat. De onderwerpen staan in een logische volgorde zodat de gebruiker op het einde van het boek vlot een professioneel ogende presentatie kan samenstellen. Alle oefeningen en oplossingen zijn te vinden op de DVD meegeleverd bij dit handboek. Het handboek richt zich zowel naar gebruikers van PowerPoint 2007 als van PowerPoint 2010. Telkens er verschillen zijn tussen beide versies, wordt dit in het handboek aangehaald en uitgelegd.

Word 2013

Deze praktische gids door Word 2013 is zowel bedoeld voor onderwijs als voor zelfstudie. De verschillende aspecten van Word 2013 worden telkens onmiddellijk getoetst aan de hand van praktijkoefeningen op een website. Op het einde van elk hoofdstuk wordt alles nog eens op een rijtje gezet. De logische volgorde van de behandelde onderwerpen zorgt ervoor dat de gebruiker op het einde van het boek een grondige kennis bezit van de basisbegrippen van Word en een volledige tekst professioneel kan opmaken. Het eerste deel van het boek beschrijft de basisfuncties voor het invoeren en corrigeren van de tekst. Daarna komt de opmaak van de tekst aan bod.

Bij dit boek hoort een downloadbaar bestand. Met de code die u in het boek vindt kunt u dit bestand op www.dl.garant-uitgevers.eu downloaden.

Excel 2013

Iedereen die wil kennismaken met Excel 2013 vindt hier een grondig verkende route doorheen Excel. Het boek is zowel bedoeld voor onderwijs als voor zelfstudie. Om de lezer-gebruiker aan te moedigen, zijn er op ieder onderwerp heel wat doe-activiteiten. De verschillende aspecten van Excel worden telkens onmiddellijk getoetst via praktijkoefeningen en ter afronding van het hoofdstuk samengevat. De onderwerpen staan in een logische volgorde zodat de gebruiker op het einde van het boek een grondige kennis bezit van de basisbegrippen van Excel en zelf in staat is zijn ontwerpen en berekeningen te ontwikkelen in Excel. Een oefening wordt in ieder hoofdstuk verder uitgebouwd. Sla je toch een stapje over, dan kun je steeds terecht op de website, waar naast te maken oefeningen ook de opgeloste voorbeelden staan uitgewerkt per hoofdstuk. Het eerste deel van dit boek beschrijft de basisfuncties van dit programma en de wijze waarop de verschillende programmaonderdelen worden gebruikt. In latere hoofdstukken worden de opdrachten moeilijker en de functies geavanceerder.

Bij dit boek hoort een downloadbaar bestand. Met de code die u in het boek vindt kunt u dit bestand op www.dl.garant-uitgevers.eu downloaden.

Excel uitdieping

Dit boek bouwt verder op het basisboek ‘Excel 2007’. Op het einde van dit basisboek kan de gebruiker zelfstandig een volledige werkmap opbouwen. In deze ‘Uitdieping’ leert de gebruiker gegevens opzoeken, verwerken en automatiseren. Het leert je volledig softwarematig Excel naar je hand te zetten en werkmappen, berekeningen en vragen te automatiseren zonder gebruik te moeten maken van macro’s of programmering. Om de lezer-gebruiker aan te moedigen zijn er op ieder onderwerp heel wat doe-activiteiten. De verschillende aspecten van het Excelprogramma worden telkens onmiddellijk getoetst via praktijkoefeningen en ter afronding van het hoofdstuk samengevat. Via de checklist op het einde van ieder hoofdstuk kan de gebruiker nagaan of de begrippen en vaardigheden gekend zijn. De onderwerpen staan in een logische volgorde zodat de gebruiker de oefeningen telkenmale kan uitbreiden. Alle oefeningen en oplossingen zijn te vinden op de ingesloten CD-rom. Het handboek richt zich zowel naar gebruikers van Excel 2007 als van Excel 2010.

Windows 8

Iedereen die geïntroduceerd wil worden in de vrijwel onuitputtelijke pc-wereld, vindt een grondig verkende route in PC-Initiatie. Om de lezer-gebruiker aan te moedigen is het geheel in bruikbare stappen opgebouwd, zodat hij al snel heel wat kan doen met de pc. Computerchinees is vermeden, maar geleidelijk aan wordt het vakjargon toch gewone taal. Leren werken met een pc is vooral een kwestie van doen. Daarom zijn veelvuldige opdrachten en oefeningen voorzien, die meteen relevant zijn voor de praktijk. Zo kan de gebruiker daadwerkelijk ondervinden hoe snel zijn pc-vaardigheid toeneemt. Dit boek is afgestemd op Windows 8. Het is zowel bedoeld voor het onderwijs als voor zelfstudie.

Bij dit boek hoort een downloadbaar bestand. Met de code die u in het boek vindt kunt u dit bestand op www.dl.garant-uitgevers.eu downloaden.